รับชมย้อนหลังงาน CMU KM-DAY 2022 - พิธีเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล (รองอธิการบดี) และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (อธิการบดี)

รับชมย้อนหลังงาน CMU KMDAY-2022 - บรรยายพิเศษ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (รองอธิการบดี)

รับชมย้อนหลังงาน CMU KMDAY-2022 - Booth ภายในงาน
โดย คุณสุพจน์ เชี่ยวชาญ, คุณรัชชดา จงภัคดี (พิธีกรดำเนินรายการ)